Piękna nasza Polska cała

Home » Koncerty i spektakle

Koncert edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała” to propozycja skierowana przede wszystkim do grup zorganizowanych, jak przedszkola czy szkoły podstawowe.

Program koncertu obejmuje informacje na temat polskich tańców narodowych: poloneza, kujawiaka, krakowiaka, oberka i mazura. Artyści wraz z dziećmi ze szkoły tańca „Baletka” prezentują układy choreograficzne w różnych aranżacjach. Artyści ubrani są w oryginalne stroje regionalne i narodowe.

Koncert zawiera informacje będące w podstawie programowej szkół podstawowych z zakresu wychowania muzycznego. Ponadto przedstawia rysy historyczne polskich tańców narodowych oraz ich przebieg praktyczny wraz z nazewnictwem kroków czy figur. Podczas koncertu dzieci zapoznają się z dawnymi obyczajami i tradycjami kultury ludowej i szlacheckiej.

Do narracji prowadzącej wplatane są anegdoty, pytania, nauka przyśpiewek i nauka póz tanecznych. Koncert opowiada także o muzyce. Mamy okazję usłyszeć na żywo pianistę oraz skrzypka, prezentujących repertuar związany z tańcami narodowymi bądź akompaniujących tancerzom.  

Koncert jest swoistą lekcją historii, kultury, muzyki i tańca w jednym. Okazją do poznania polskiej tradycji w żywy, namacalny sposób.  

Czas trwania 50 – 60 minut.  

Na scenie

Wykonanie: Globalmedia